Fotografia

Komerčné, dokumentačné alebo produktové fotografie. Pre reklamu, obrazy, web. Fotografie stavieb, interiérov, panoramatické 360° fotografie priestorov, časozberné snímanie udalostí pre výrobu videoklipov (timelaps).