Vizualizácie

Vizualizácie predmetov a priestorov pre reklamu a animácie. Tvorba polygónových modelov, materiálov, počítačových animácií.