Polepy výkladov

Efektívna forma využitia reklamnej plochy vlastnej predajne. Polepy plnou samolepkou alebo dierkovanou fóliou, cez ktorú nevidieť dovnútra ale vidieť zvnútra na ulicu. Samolepky na plochách exponovaných na slnečnú stranu odporúčame chrániť UV lamináciou, dierkované fólie tekutou UV lamináciou.